Vật lý trị liệu

KÉO GIÃN CỘT SỐNG
28/05/2018

KÉO GIÃN CỘT SỐNG

Kéo giãn cột sống là một hình thức trị liệu làm giảm áp lực lên cột sống. Nó có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng máy. Kéo cột sống được sử...

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG
30/05/2018

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG

Trượt đốt sống thường xảy ra ở khu vực thắt lưng, gây đau và khiến bạn mất khả năng vận động. Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều phương pháp điều trị ...

SÁP PARAFFIN SỬ DỤNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU
30/05/2018

SÁP PARAFFIN SỬ DỤNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Sáp Paraffin dùng trong vật lý trị liệu là một trong nhiều phương pháp sử dụng nhiệt nóng trị liệu, xin được giải thích khái niệm điều trị bằng nhiệt nó...

SÓNG SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
30/05/2018

SÓNG SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Sóng siêu âm là dao động có áp lực theo chiều dọc. Sóng siêu âm không lan truyền từ một điểm ra xung quanh như âm nghe thấy, mà nó lan truyền theo hình thức mộ...